Thông tin liên hệ

Tên *
Địa chỉ *
Tỉnh/TP
Country
Điện thoại *
Fax
Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo vệ * 4130a
* Nhập thông tin vào ô này.

Thông tin liên hệ

GOLDEN ROSE HOTEL

3A Vo Van Tan St, Dist 3,
Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: (84-08) 38 23 33 79
Fax: (84-08) 38 23 33 78
Email: sales@goldenrosehotel.com.vn