Khuyến mãi

Daily Deal Save 10%

Quý khách đặt phòng tối thiếu 1 đêm sẽ được giảm 10% trên tổng hoá đơn tiền phòng hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015

Last Minute save 35%

Quý khách đặt booking trước ít nhất 3 ngày sẽ được giảm 35% trên tổng hoá đơn thanh toán tiền phòng  có hiệu lực đến hến ngày 31 tháng 12 năm 2015

Booking Over 3 night save 30%

Quý khách đặt booking trước ít nhất 3 ngày sẽ được giảm 30% trên tổng hoá đơn thanh toán tiền phòng  có hiệu lực đến hến ngày 31 tháng 12 năm 2015